×

Wyszukaj w serwisie

Program "Laboratoria Przyszłości"

 

Nasza szkoła uczestniczy w programie  Laboratoria Przyszłości -#LaboratoriaPrzyszlosci, #LaboratoriaPrzyszłości

Celem Laboratoriów Przyszłości jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach programu nasza szkoła otrzymała od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród naszych uczniów, a także potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Za przyznane środki zakupiliśmy dwie drukarki 3D wraz z akcesoriami, 2 laptopy, kamerę i aparat fotograficzny, stację lutowniczą, statyw i mikroport z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofon ze wzmacniaczem, gimbal, pracownię robotyki, w skład której wchodzą: zestawy do robotyki VEX V5 oraz VEX IQ, roboty SkriBot, klocki edukacyjne SkriKit, maty miejskie i inżynieryjne ułatwiające pracę z robotem oraz zestawami klocków, a także zestawy inżynieryjnych kart elektronicznych, które tłumaczą budowę i możliwość zastosowania poszczególnych elementów.

Sprzęty te będą użytkowane na zajęciach informatyki, robotyki, zajęciach doradztwa zawodowego, techniki, kółkach zainteresowań, a także do dokumentowania uroczystości szkolnych i innych wydarzeń z życia szkoły.