×

Wyszukaj w serwisie

PODSUMOWANIE PRACY W I  SEMESTRZE

W piątek – 9 lutego 2018r. w naszej szkole odbyły się apele, podczas których Pani Dyrektor i Pani Wicedyrektor  rozdały stypendia i dyplomy dla  uczniów z najwyższą średnią i najlepszym zachowaniem. Ponadto stypendia otrzymali także najlepsi sportowcy. Wiele nagród i dyplomów powędrowało do uczniów, którzy brali udział w różnych konkursach  w szkole i na szczeblu gminnym.

Druga część apelu  była zarezerwowana na praktyczne wskazówki dla uczniów odnośnie zachowania i wzajemnej współpracy, które obowiązują w naszej szkole. Trzeba było przypomnieć  obowiązki uczniów, zasady  bezpieczeństwa podczas przerw międzylekcyjnych i  reguły wzajemnej współpracy i odpowiedzialności za mienie szkoły.

Od czasu do czasu trzeba wrócić do tego, co zawiera kodeks ucznia,                                           żeby nam wszystkim w szkole pracowało się dobrze i przyjaźnie.

IMG_5974.jpeg
IMG_5979.jpeg
IMG_5986.jpeg
IMG_5988.jpeg
IMG_5993.jpeg