×

Wyszukaj w serwisie

Zabawy sensoryczne klasy 3a ze sztucznym śniegiem i cieczą nienewtonowską

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci

27 lutego 2023 roku klasa 3a w ramach realizacji projektu „Laboratoria Przyszłości” uczestniczyła w zajęciach, podczas których uczniowie zrobili sztuczny śnieg, który się nie topi i jest doskonałą okazją do zabawy sensorycznej. Z powstałej masy dzieci lepiły bałwanki, igloo oraz kule śnieżne. Pod koniec zajęć śnieg został przekształcony w ciecz nienewtonowską.

Wszystko zostało zarejestrowane za pomocą sprzętu zakupionego w ramach projektu #LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci .

 

Maria Kubon