×

Wyszukaj w serwisie

Światowy Dzień Pszczół w klasie 3a

 

26 maja 2023 roku klasa 3a w ramach realizacji projektu „Laboratoria Przyszłości” uczestniczyła w zajęciach, podczas których celebrowała Dzień Pszczół. Święto zostało ustanowione po to, aby zwrócić uwagę ludzi na rolę, jaką odgrywają pszczoły w naszym życiu oraz na zagrożenia, które powodują, że tym pożytecznym owadom coraz trudniej jest przetrwać w środowisku naturalnym.

Po zapoznaniu się z historią święta, uczniowie przystąpili do degustacji tostów z miodem.  

Wszystko zostało zarejestrowane za pomocą sprzętu zakupionego w ramach projektu #LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci .

 

Maria Kubon