×

Wyszukaj w serwisie

Konkurs "Wielkanocne jajo"

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

 

,,Wielkanocne jajo”

 

Organizatorami konkursu są p. Maria Kubon oraz p. Kamila Marzec.

 

CELE KONKURSU:

 • stworzenie dowolnego jaja wielkanocnego,
 • znajomość tradycji świątecznych,
 • rozwijanie kreatywności oraz twórczej wyobraźni,
 • rozwój umiejętności plastycznych i technicznych wśród uczniów.

 

ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs skierowany jest do  uczniów klas I-III.
 1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie jaja wielkanocnego.
 2. Format pracy: dowolny
 3. Technika: dowolna
 4. Zgłoszone prace muszą zawierać informacje: imię i nazwisko autora, klasa.
 5. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

 

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH:

Prace oceniać będzie komisja konkursowa biorąc pod uwagę:

 • zgodność przekazu pracy z celem konkursu,
 • walory artystyczne i estetyczne,
 • kompozycja,
 • pomysłowość i oryginalność pracy.

 

Prace należy składać do p. Marii Kubon oraz p. Kamili Marzec do 15.03.2024 r.

 

Rozstrzygnięcie nastąpi 18.03.2024 r., a wyniki konkursu będą opublikowane na stornie internetowej naszej szkoły.

Zwycięskie prace zostaną nagrodzone  dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.