×

Wyszukaj w serwisie

Spotkanie z Rodzicami Uczniów klas pierwszych

    Dnia 09.10.19 r. odbyło się spotkanie Rodziców Uczniów klas pierwszych z pedagogiem  szkolnym – Ireną Wojtala. Odbyło się ono pod hasłem:
„Zachęcanie dzieci do współpracy. Jak pomóc uczniom rozpoczynającym naukę w klasie pierwszej?”

  Omówione zostały metody, które mogą pomóc w zachęcaniu dzieci do współpracy,  zaproponowane przez Faber A. , Mazlish E. -  autorki książki „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”. Przedstawione zostały również niekorzystne metody postępowania (za H. Ginnotem: groźba, krytyka, sarkazm, obietnice i przekupstwo). Słowa – klucze, które pomagają w uzyskaniu porozumienia to: „ potrzebuję”,
„zależy mi”, „oczekuję”.  Pedagog przedstawiła  10 wskazówek pomagających dzieciom na starcie edukacji szkolnej.

        Dziękuję Rodzicom Uczniów za liczy udział w spotkaniu.

                                                                                                       

                                                                                                          Opr. Irena Wojtala