×

Wyszukaj w serwisie

Dzień Edukacji Narodowej

„CAŁE ŻYCIE JEST SZKOŁĄ”

Takie motto przyświecało zorganizowanej 16.10.2019 roku uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Tego dnia uczniowie tworzący Samorząd Uczniowski wyrazili swoim nauczycielom wdzięczność za codzienną pracę, troskę i poświęcenie. W dniu ich święta przygotowali, zabarwioną dużą dawką humoru, inscenizację oraz przekazali najlepsze życzenia.

Następnie głos zabrała pani dyrektor Małgorzata Gawryś – Zielińska, która złożyła wszystkim pracownikom szkoły serdeczne życzenia.

Popłynęło również wiele ciepłych słów od pani Marty Gramzy, przewodniczącej Rady Rodziców, która w imieniu rodziców wyraziła wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela.

Ostatnim punktem naszej uroczystości był pokaz szermierki, który wzbudził, zwłaszcza u młodszych uczniów, dużą dawkę emocji.

 

Anna Gonsior i Marek Zagalak