×

Wyszukaj w serwisie

Informacje dla rodziców

Szanowni Państwo,

w załączniku poniżej znajduje się wykaz podręczników obowiązujących w Publicznej Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim w roku szkolnym 2021/2022:

PDFSZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2021.2022 - TABELA - Kopia.pdf

W klasach 1-3  i 7-8 wszystkie podręczniki z wyjątkiem religii są bezpłatnie wypożyczane uczniowi na czas roku szkolnego.

W klasach 4-6 wszystkie podręczniki z wyjątkiem religii  i języka mniejszości narodowej są bezpłatnie wypożyczane uczniowi na czas roku szkolnego.

 

Formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole udzielanej w roku szkolnym 2021/2022

1. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego.

2. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki.

3. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne.

4. Zajęcia terapii pedagogicznej.

5. Zajęcia logopedyczne.

6. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne.

7. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z problemami w prawidłowym czytaniu i pisaniu.

8. Porady i konsultacje ze wskazanego podmiotu.

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana poza obowiązkowymi godzinami zajęć lekcyjnych. Wniosek o objęcie ucznia pomocą może złożyć rodzic, nauczyciel, specjalista. Wymagana jest zgoda rodzica na udział ucznia w zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

                                           

      SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Lp.

Data

Forma spotkania

1

07.09.2021 r.

08.09.2021 r.

Ogólne klasy I-IV

Ogólne klasy V-VIII

2

13.10.2021 r.

 Konsultacje

3

10.11.2021 r.

 Ogólne (spotkanie odbędzie się online z     wykorzystaniem  aplikacji Teams)

4

13.12.2021 r.

 Ogólne (spotkanie odbędzie się online z     wykorzystaniem  aplikacji Teams)

5

 

  

6

 

  

7

 

 

8  

  

 

 

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

  1.

  Rozpoczęcie roku szkolnego

  1 września 2021 r.

  2.

  Zimowa przerwa świąteczna

  23 – 31 grudnia 2021 r.

  3.

  Ferie zimowe

  31 stycznia – 13 lutego 2022 r.

  4.

  Wiosenna przerwa świąteczna

  14 – 19 kwietnia 2022 r.

5.  Egzamin ósmoklasisty 

język polski - 24 maja 2022 r.

matematyka - 25 maja 2022 r.

język obcy nowożytny - 26 maja 2022 r.

  6.

  Zakończenie roku szkolnego

  24 czerwca 2022 r.

  7.

  Ferie letnie

  25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

 


Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla uczniów w roku szkolnym 2021/2022
 

15.10.2021 r.

12.11.2021 r.

07.01.2022 r.

02.05.2022 r.

24 - 26.05.2022 r. (za wyjątkiem klas ósmych)

17.06.2022 r.