×

Wyszukaj w serwisie

HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

  1. 26.06.2020 r. zostanie przeprowadzone rozdanie świadectw promocyjnych  i świadectw ukończenia szkoły podstawowej przez wychowawców w wyznaczonych godzinach.
  2. Świadectwa promocyjne i ukończenia szkoły podstawowej wydawane będą po uprzednim zdaniu do biblioteki wypożyczonych książek i podręczników (z rozliczeniem braków). Informacja z biblioteki ma być przekazana do wychowawcy klasy.
  3. Uczniowie zgłaszający się po odbiór świadectw są zaopatrzeni w maseczki zasłaniające nos i usta. Przy wejście do szkoły uczeń dezynfekuje ręce. (Rodzice przyprowadzający uczniów proszeni są o nie wchodzenie do budynku szkoły).
  4. Uczniowie, którzy w dniu 26.06.2020 r. nie zgłoszą się po świadectwo, będą mogli odebrać je w późniejszym terminie w sekretariacie szkoły.

 

KLASA

GODZINA

MIEJSCE

8 A

9.20 – 9.50

sala gimnastyczna

8 B

10.00 – 10.30

sala gimnastyczna

uczniowie dojeżdżający

(3a,5a,6a)

9.00 – 9.20

hol

1 A

9.00 – 9.30

hol (II budynek)

1 B

9.40 – 10.10

hol (II budynek)

2 A

9.20 – 9.50

hol

2 B

9.20 – 9.50

sala nr 2

2 C

10.00 – 10.30

sala nr 3

3 A

10.40 – 11.10

sala gimnastyczna

3 B

10.40 – 11.10

hol

4 A

10.00 – 10.30

hol

5 A

11.20 – 11.50

hol

5 B

11.20 – 11.50

sala gimnastyczna

5 C

12.00 – 12.30

hol

6 A

12.00 – 12.30

sala gimnastyczna

6 B

12.40 – 13.10

hol

7 A

12.40 – 13.10

sala gimnastyczna

7 B

13.20 – 13.50

sala gimnastyczna