×

Wyszukaj w serwisie

„ Stop Uzależnieniom! Uczeń wolny od uzależnień!”

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim, w styczniu i lutym 2020 r. oraz we wrześniu i październiku 2020r wykonała zadania przewidziane regulaminem konkursu „ Stop uzależnieniom! Uczeń wolny od uzależnień! IV edycja”.

Uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami zrealizowali zadania konkursowe i nasza szkoła otrzymała certyfikat „ Stop uzależnieniom. Uczeń wolny od uzależnień” .

Klasa piąta systematycznie uczestniczyła w zajęciach dotyczących komunikacji asertywnej, emocji: kontrola i wybór zachowania, rozpoznawania emocji u siebie i innych, kształtowania treści i myśli w kontekście emocji i zachowania. Uczniowie mieli sposobność ćwiczenia umiejętności asertywnego odmawiania podczas odgrywania scenek. Można było zauważyć u dzieci rozwój świadomości przeżywania emocji, rozpoznawania ich oraz stosowania asertywnych komunikatów. Uczniowie w związku z systematycznymi spotkaniami z nauczycielami - p. Sylwią Topola oraz Ireną Wojtala mieli okazję do utrwalania umiejętności i stosowania ich w codziennym życiu.

Realizując kolejne zadanie w styczniu 2020r. zorganizowaliśmy  dla rodziców uczniów klas 4-8 oraz dla Rady Pedagogicznej naszej szkoły zajęcia z pedagogiem – terapeutą pracującym w stowarzyszeniu „ To Człowiek”, na co dzień zajmującym się młodymi ludźmi uzależnionymi min. od komputera, telefonu. Terapeuta omówił zagrożenia związane z zachowaniami ryzykownymi młodych ludzi oraz opowiedział o nowoczesnych metodach komunikacji – dialog motywujący. Przedstawił też rekomendowane programy profilaktyczne i zachęcił rodziców do udziału w tych programach

We wrześniu i październiku 2020 roku 22 siódmoklasistów wzięło udział w cyklu spotkań związanych z profilaktyką uzależnień. Była to kontynuacja programu "Bieg po zdrowie", w którym uczniowie brali udział trzy lata temu. Okazało się, że młodzież świetnie rozumie problem uzależnień oraz nie lekceważy sytuacji związanej z możliwością uzależnienia się od INTERNETU. W związku z tym wszyscy chętnie wzięli udział w konkursie literackim zorganizowanym przez p. Urszulę Hueniger, pt., „Kiedy kończy się zabawa a zaczyna uzależnienie?” Powstały mądre i pełne empatii opowiadania o różnych sytuacjach, w których siecioholizm utrudnia codzienne funkcjonowanie i staje się źródłem rozpaczy. Najciekawsze prace zostały głośno odczytane, a ich autorzy otrzymali nagrody książkowe.

W październiku tego roku p. Maria Knosala zorganizowała konkurs plastyczny dla klas I – III  „ Stop spędzaniu czasu wolnego z telefonem”. Celem przeprowadzenia tego konkursu była profilaktyka uzależnień wśród młodszych uczniów szkoły podstawowej, gdyż z badań wynika, że coraz więcej dzieci swój czas wolny przeznacza na gry lub oglądanie treści zamieszczonych w Internecie za pośrednictwem telefonów komórkowych. Uczniowie z wielką pomysłowością przedstawili ciekawe sposoby spędzania czasu wolnego z wyłączeniem komórek.

Dnia 18 września odbyła się wyprawa rowerowa uczniów i rodziców naszej szkoły wraz z wychowawczynią klasy 8b – p. Ewą Budziarek, pod hasłem „Bieg ku zdrowiu”. Grupa rodziców i uczniów wyruszyła spod szkoły i leśnymi ścieżkami rowerowymi przemierzyła trasę z Tarnowa Opolskiego do Kosorowic. Pogoda dopisała, więc uczestnicy podziwiali piękno lasu u schyłku lata. Uczniowie i rodzice bardzo się cieszyli z wyprawy i z tak aktywnie spędzonego czasu ze sobą. W Kosorowicach przy boisku na wcześniej przygotowanym miejscu odbyło się ognisko, a potem wspólne zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Po aktywnie spędzonym popołudniu wyruszyliśmy do domu ścieżką rowerową biegnącą przy głównej ulicy.

Cel, którym było aktywne spędzanie wolnego czasu i propagowanie zdrowego stylu życia, został osiągnięty.                      

 

                                                                                              Irena Wojtala – pedagog szkolny