×

Wyszukaj w serwisie

Organizacja pracy szkoły od 17.05


Zgodnie z rozporządzeniem MEN  od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). Oznacza to, że połowa uczniów może wrócić do nauki stacjonarnej, a druga część  pozostaje na nauczaniu zdalnym.

 

HARMONOGRAM NAUKI W SYSTEMIE HYBRYDOWYM:
 

17.05, 18.05, 19.05 i 28.05  stacjonarnie uczą się klasy:   VIII A, VIII B, VII A, VII B, IVA

(klasy VIII A, VIII B  i IV A – wchodzą do szkoły głównym wejściem, klasy VII A I VII B – wchodzą do szkoły wejściem od strony boiska)

 

20.05, 21.05 i 24.05 stacjonarnie uczą się klasy:  IV B, V A, VI A, VI B, VI C

(klasy IV B, V A  i VI A – wchodzą do szkoły głównym wejściem, klasy VI B I VI C – wchodzą do szkoły wejściem od strony boiska)


Klasy I - III uczą się stacjonarnie i wchodzą do szkoły wejściem bocznym.


Dni 25 - 27 maja (wtorek - czwartek) to egzamin ósmoklasisty - dla klas I - VII są to dni wolne od zajęć edukacyjnych.


Od 31 maja br. wszyscy uczniowie uczą się już stacjonarnie w szkole. Dni  02.06 i 04.06 są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
 

WRACAMY DO NAUKI STACJONARNEJ W ŚCISŁYM REŻIMIE SANITARNYM.  Poniżej zaktualizowane wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych:
 

PDFWytyczne_MEiN,_MZ_i_GIS_dla_szkół_podstawowych_i_ponadpodstawowych.pdf (605,52KB)