×

Wyszukaj w serwisie

Konkurs poetycki

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

 

,,Jesień wierszem pisana”

 

Organizatorami konkursu są p. Maria Koprek oraz p. Kamila Marzec.

 

CELE KONKURSU:

 • napisanie wiersza o pięknie jesieni,
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna otaczającej przyrody,
 • rozwijanie kreatywności oraz twórczej wyobraźni,
 • pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji,
 • ujawnienie oraz promocja rodzimych talentów literackich,
 • możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami z otaczającej rzeczywistości.
   

 

ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów w dwóch kategoriach wiekowych:

a)    uczniowie klas I-III

b)   uczniowie klas IV-VI

 1. Zadaniem konkursowym jest napisanie wiersza o pięknie jesieni.
 2. Format pracy: kartka A4
 3. Technika: pismo odręczne lub druk komputerowy
 4. Zgłoszone prace muszą zawierać informacje: imię i nazwisko autora, klasa.
 5. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

 

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH:

Prace oceniać będzie komisja konkursowa biorąc pod uwagę:

 • zgodność przekazu pracy z celem konkursu,
 • walory artystyczne i estetyczne,
 • użyte środki poetyckie,
 • poprawność językową,
 • kompozycję,
 • pomysłowość i oryginalność.

 

Wiersze uczniów klas I- III należy dostarczyć p. Marii Koprek, natomiast prace uczniów klas IV- VIII - p. Kamili Marzec do 25.10.2021 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29.10.2021 r., a wyniki będą opublikowane na stornie internetowej naszej szkoły.

Zwycięskie prace zostaną nagrodzone  dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.