×

Wyszukaj w serwisie

Zajęcia warsztatowe w klasach siódmych

logo_warsztaty.png

Dnia 12 kwietnia odbyły się w naszej szkole warsztaty w ramach projektu: „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne – etap II” realizowanego przez Aglomerację Opolską. Warsztaty zostały przeprowadzone w klasach siódmych przez Pana Grzegorza Krzyśkowa.

Zajęcia miały na celu pokazanie uczniom czym jest różnorodność biologiczna i uświadomienie im, ze każdy gatunek jest niezwykle ważny w utrzymaniu równowagi biologicznej.

W pierwszej części warsztatów prowadzący przybliżył uczniom ważniejsze pojęcia z ekologii. Opowiadał o różnych działaniach w ramach ochrony środowiska prowadzonych w Polsce, a szczególnie tych, które odbywają się w naszym regionie. W drugiej części uczniowie w grupach przygotowywali scenki, w których  przedstawiali argumenty dlaczego określone gatunki są ważne dla środowiska i człowieka.

Bardzo dziękujemy za ciekawe zajęcia.

 

                                                                                                                         Ewa Budziarek