×

Wyszukaj w serwisie

Spotkania z rodzicami

 

  SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

Lp.

Data

Forma spotkania

1

  20.09.2023 r.    

Ogólne klasy I-VIII

2

październik

 Konsultacje w ramach "Godzin dostępności nauczycieli"

3

listopad

Konsultacje w ramach "Godzin dostępności nauczycieli"

4

05.12.2023 r.

Ogólne klasy I-VIII

(informacja o zagrożeniach otrzymania oceny niedostatecznej z przedmiotów

oraz obniżonej ocenie zachowania na koniec I półrocza)

5

31.01.2024

Ogólne klasy I-VIII

(informacja o ocenach na koniec I półrocza,

informacja o egzaminie ósmoklasisty)

6

luty

Konsultacje w ramach "Godzin dostępności nauczycieli"

7

13.03.2024 r.

Ogólne klasy I-VIII

8 kwiecień

Konsultacje w ramach "Godzin dostępności nauczycieli"

9. 08.05.2024 r.

Ogólne klasy I-VIII

(informacja o zagrożeniach otrzymania oceny niedostatecznej z przedmiotów

oraz obniżonej ocenie zachowania na koniec roku szkolnego)

10. czerwiec Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych