×

Wyszukaj w serwisie

Dodatkowe dni wolne od zajęć

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć

dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023


Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej  w Tarnowie Opolskim informuje, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych  w roku szkolnym 2022/2023 są:

  • 31.10.2022 r.,
  • 10.11.2022 r.,
  • 02.01.2023. r,
  • 02.05.2023 r,
  • 23,24, 25. 05.2023 r, (egzamin ósmoklasisty)
  • 09.06.2023 r.

W w/w dniach istnieje możliwość zorganizowania zajęć  opiekuńczych. Na tydzień przed planowanymi dniami wolnymi prosimy rodziców o poinformowanie wychowawcy klasy o potrzebie zorganizowania opieki dla dziecka w szkole.