×

Wyszukaj w serwisie

Dodatkowe dni wolne od zajęć

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć

dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024


Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej  w Tarnowie Opolskim informuje, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych  w roku szkolnym 2023/2024 są:

13.10.2023 r.

29.04.2024 r.

30.04.2024 r.

02. 05.2024 r.

31.05.2024 r.

14.05,15.05,16.05.2024 r. egzaminy (dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas (I-VII)

 

W w/w dniach istnieje możliwość zorganizowania zajęć  opiekuńczych. Na tydzień przed planowanymi dniami wolnymi prosimy rodziców o poinformowanie wychowawcy klasy o potrzebie zorganizowania opieki dla dziecka w szkole.